Uppdrag
Vårt uppdrag var att lyfta en kulturform som med hjälp av kommunikation skulle öka publiksiffror eller nå en bredare publik, och på så sätt göra kultur ännu mer tillgängligt. Vi ville lyfta en aktör som håller på med kultur som idag inte har tagit plats i finsalongerna. Därav föll valet på Subtopia, ett kreativt mekka beläget ute i Botkyrka.

Målgrupp
Vår primära målgrupp kommer att vara informationspridare och trendsättare i Stockholm. Det är människor som är kulturintresserade och rör sig på kulturella event i Stockholm. Vår sekundära målgrupp är den bredare massan, som vi hoppas kunna nå i ett något senare skede med vår kampanj.

 

Utmaning
Allt för många människor idag har negativa associationer till cirkus, detta i sin tur leder till att folk har en missuppfattad bild av vad nycirkus är. Nycirkus är en unik scenkonst som inkluderar elementen teater, musik samt akrobatik. Men trots detta så är nycirkus fortfarande relativt oupptäckt. Vår utmaning blir därför att lyfta nycirkusens status som kulturfenomen och bredda kännedomen kring vad det är.

Lösning
För att kunna lyfta nycirkus och skapa nya associationer så krävs det att vi sätter nycirkus i ett nytt sammanhang. Detta valde vi att göra genom att skapa kampanjen ”Moving frames” som presenteras i filmen ovan.

I detta projekt arbetade jag med: 
Beda Dahlberg
Victor Bjurhall
Filip Therén-Rönn
Nellie Sörman
Anna-Maria Nylander
Nina Peldán