hikes_logo

Denna logotyp var till Hikes advokatbyrå. Mitt arbete var att ta fram en logotyp som skulle förmedla känslan av professionell hjälp och omhändertagande. Jag ville att den skulle kännas lugn och välkomnande och inte för strikt (som advokatbyråer ibland kan upplevas) men samtidigt visa på

struktur och professionalitet genom de raka linjerna i typsnitten. Kärnorden var fokus, kompetens och engagemang. Jag gjorde även visitkort, korrespondenskort, kuvert, faktura, brevpapper, hemsida, typsnitt, färger, annonser och tryckprodukter så som pennor mm.