Med egendesignat typsnitt.

Subcase 2014 Foto: Petter Hellman